Rabu, 4 Februari 2009

SOALAN TUTORIAL M4

1. Apakah matlamat pendidikan dalam Falsafah Pendidikan Confusius?
2. Di dalam zaman Dinasti Sung, apakah elemen yang diterapkan untuk memperkenalkan unsur rasionalisme dalam falsafah pendidikan konfusianisme?
3. Apakah mata pelajaran yang disyorkan dalam aspek kurikulum Falsafah Pemdidikan Ribindranath Tagore?
4. Nyatakan 3 aspek Falsafah Islam.
5. Nyatakan karya-karya Al Farabi.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan