Rabu, 18 Februari 2009

SOALAN TUTORIAL M5

1. Nyatakan perubahan yang berlaku akibat perlaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
2. Apakah implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan terhadap kurikulum, pendidik dan institusi pendidikan ?
3. Jelaskan lima cara guru dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap sekolah dalam konteks akauntabiliti.
4. Dalam PIPP teras ke5 ialah memartabatkan profesion keguruan. Sebagai seorang guru, berikan pandangan anda bagaimana cara untuk mengangkat kembali martabat guru ini.
5. Dalam falsafah pendidikan barat terdapat falsafah pendidikan tradisional dan moden. Banding bezakan antara kelima falsafah tersebut.
6. Nyatakan pro dan kontra tentang pelaksanaan PPSMI di sekolah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan