Jumaat, 23 Januari 2009

TUTORIAL M3

1. Huraikan kepentingan kefahaman tentang konsep falsafah dan falsafah pendidikan dalam latihan perguruan.
2. Menurut Abdul Rahman Aroff, merumuskan Falsafah Pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai Falsafah EKLEKTISISME. Apakah yang dimaksudkan dgn eklektisisme, berikan penjelasan anda.
3. Setelah anda faham tentang Falsafah Pendidikan Islam, Timur dan Barat. Cuba anda bandingkan antara mazhab-mazhab tersebut dengan Falsafah Pendidikan di Malaysia.

SOALAN TUTORIAL M2

TUGASAN DAN AKTIVITI UNTUK TUTORIAL DAN ISL M2
PPSIMP MATEMATIK SEMESTER 1 DAN PEM (BM) FALSAFAH PENDIDIKAN
PENSYARAH : EN. AZIZI JAAFAR


1. Bincangkan cara-cara seseorang guru dapat memenuhi satu daripada hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu pendidikan sebagai suatu usaha berterusan.
2. Huraikan tentang lapan unsur Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
3. Jelaskan bagaimana guru dapat memainkan peranan dalam usaha memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Guru.


NAMA GURU PELATIH : _______________________________________
NO. KP : ___________________________________

ARAHAN :
1.Tugasan ini hendaklah dibuat secara individu dan tidak boleh menyamai antara satu sama lain.
2.Bahan ini diperlukan semasa sesi kelas tutorial dan ISL.
3.Pemarkahan dinilai sebanyak 5% sebagai penambahan tugasan kerja kursus.
4. Buat dalam bentuk essei.

Rujukan bahan bacaan hendaklah dinyatakan.

FALSAFAH PENDIDIKAN PISMP IPKB

TUGASAN DAN AKTIVITI UNTUK TUTORIAL DAN ISL M1
PPSIMP MATEMATIK SEMESTER 1 DAN PEM (BM) FALSAFAH PENDIDIKAN
PENSYARAH : EN. AZIZI JAAFAR


1. Apakah tujuan membentuk jawatankuasa Laporan Barnes?
2. Mengapakah kaun Cina menentang cadangan dalam Laporan Barnes?
3. Apakah cadangan-cadangan dalam Laporan Cheeseman?
4. Mengapakah Rancangan Cheeseman tidak dilaksanakan?
5. Apakah objektif menubuhkan Laporan Razak?
6. Huraikan lima daripada cadangan yang terkandung dalam Laporan Abdul Rahman Talib
7. Apakah tujuan menubuhkan Jawatankuasa Kabinet.
8. Pada pandangan anda, apakah pro dan kontra dengan melaksanakan sekolah bestari dan sekolah wawasan?
9. Ceritakan sekolah Integrasi dan sekolah kluster.


NAMA GURU PELATIH : _______________________________________
NO. KP : ___________________________________

ARAHAN :
1.Tugasan ini hendaklah dibuat secara individu dan tidak boleh menyamai antara satu sama lain.
2.Bahan ini diperlukan semasa sesi kelas tutorial dan ISL.
3.Pemarkahan dinilai sebanyak 5% sebagai penambahan tugasan kerja kursus.
4. Buat dalam bentuk essei.

Rujukan bahan bacaan hendaklah dinyatakan.