Rabu, 4 Februari 2009

SOALAN TUTORIAL M4

1. Apakah matlamat pendidikan dalam Falsafah Pendidikan Confusius?
2. Di dalam zaman Dinasti Sung, apakah elemen yang diterapkan untuk memperkenalkan unsur rasionalisme dalam falsafah pendidikan konfusianisme?
3. Apakah mata pelajaran yang disyorkan dalam aspek kurikulum Falsafah Pemdidikan Ribindranath Tagore?
4. Nyatakan 3 aspek Falsafah Islam.
5. Nyatakan karya-karya Al Farabi.

TAJUK DAN NAMA KUMPULAN PEMBENTANG KELAS PEM (BM)

1. Konsep asas Falsafah dan Falsafah Pendidikan - Solehah Ibrahim dan Maizatul Aqilah (dah bentang)
2. Falsafah Pendidikan Timur dan Islam - Wan Nur Hidayah dan Noor Ameera (dah bentang)
3. Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat - Lee Su Yong dan Siti Nurzamira (dah bentang)
4. Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat - Nabiha dan Siti Norfadilah (dah bentang)

5. Falsafah Pendidikan Islam, Timur dan Barat - Safia Waheeda dan Nor Farhana(dah bentang)
6. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan FPG - Reshalini dan Noor Amera
7. Konsep Modal Insan - Zulfadhli dan Mhamad Asraff
8. Perjuangan Insan Pendidik (Tokoh Timur dan Barat) - Nur Aishah dan Norain Farahani
9. Perjuangan Insan Pendidik - (Tokoh Negara) - Muhamad AlHafiz dan Mohd Firdaus
10. Guru sebagai pembentuk Insan - Mohd Firdaus dan Zulhairy
11. Perkembangan Kurikulum - Nordiana dan Nursuhaida.